" />

Новини

04.02.2016
Всеукраїнська Асоціація Пекарів просить скасувати Постанову Кабміну №1548 від 25.12.1996 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін» (із змінами)
Всеукраїнська Асоціація Пекарів просить скасувати Постанову Кабміну №1548 від 25.12.1996 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін» (із змінами)

Всеукраїнська асоціація пекарів звернулася до Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Верховної Ради України, АМКУ і Держрегуляторну службу з проханням скасувати постанову Кабінету Міністрів України за №1548 від 25.12.96 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін "(зі змінами). Про це йдеться в листі асоціації.

У листі наголошується, що зайве регулювання в галузі значно покращує умови ведення бізнесу. Для поліпшення ситуації пропонується перейти від цінового регулювання до адресної допомоги, налагодити місцевими органами влади облік всіх підприємств, які займаються виробництвом і реалізацією хліба і хлібобулочних виробів.

Зазначена постанова дозволяє міським радам регулювати торговельні надбавки до оптової ціни виробника в т.ч. на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, а також граничні рівні рентабельності виробництва борошна і відпускні для опту ціни на борошно і крупи шляхом декларування їх змін. Документ планувалося скасувати на засіданні Кабміну, проте постанову було знято з розгляду.  Мінагропрод, а також асоціація "Борошномели України" підтримують скасування даної постанови.

Наводимо текст листа.

Щодо відміни Постанови Кабінету

Міністрів України від 25.12.1996р. № 1548

             В Україні багато років практикується штучно створена та регульована державою система умов реалізації масових сортів хліба. В умовах ринкової економіки неможливо адміністративно стримувати ціни на будь-який товар. Наслідок жорсткого адміністративного регулювання з боку держави – скрутний фінансовий та технічний стан хлібопекарських підприємств. Це розвалює фундамент самих підприємств, що вкрай негативно позначається на їх розвитку.

Споживачам потрібно розуміти, що неможливо отримати якісний товар на застарілому обладнанні, в ситуації, коли підприємства загнані в кут державним регулюванням на масові сорти хліба та не можуть модернізувати виробництво, впроваджувати енергозберігаючі технології, підвищувати рівень зарплати персоналу, не кажучи вже про залучення інвестицій чи кредитів.

            За офіційними даними, в 2015 році в Україні було вироблено 1205 тис. тонн хліба, що в перерахунку на душу населення становить близько 28,1 кілограмів на рік, або 77 грамів на добу. Разом з тим, мінімальний споживчий кошик, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000р. № 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів  непродовольчих товарів та наборів послуг  для основних  соціальних і демографічних груп населення», передбачає споживання хліба та хлібобулочних виробів в кількості 89 кілограмів в рік або 244 грамів на добу на 1 особу. Таким чином, фактичне споживання хліба та хлібобулочних виробів населенням України за 2015 рік становить 3,8 млн. тонн, що більше, ніж в три рази перевищує статистичні дані.

За даними Всеукраїнської асоціації пекарів, на базі інформації підприємств – членів асоціації, розташованих в різних регіонах України (м. Київ та Київська область, Донецька область,  м. Харків,  м. Одеса та Одеська область, м. Івано-Франківськ, м. Чернівці, м. Луцьк,  Житомирська область, м. Запоріжжя та Запорізька область, Дніпропетровська область) в усіх регіонах попит на хлібобулочні вироби задовольняється в повній мірі. Отже, можна зробити припущення, що лише 31% хліба виробляється промисловими хлібозаводами, що звітують статистичним органам, а 69% хлібобулочного виробництва від загального споживання не підлягає обліку в Державному комітеті статистики України та фактично працює за спрощеною системою оподаткування. Таким чином, наявні нерівні конкурентні умови ведення хлібопекарного бізнесу шкодять як легальним виробникам хліба, там і Державному та місцевим бюджетам, які втрачають податки.

            Ціни на масові сорти хліба адмініструються місцевими органами влади. Покрити витрати на виробництво масових сортів, що складають 90% всього виробництва, 10-ма відсотками хліба поліпшених рецептур економічно неможливо. При цьому чітко простежується зниження споживання дорогих сортів хліба. Держава тратить великі кошти на адмінрегулювання, а хлібопекарі все більше втрачають мотивацію до ведення бізнесу. Хоча,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін» (із змінами) встановлено регулювання цін тільки на хлібобулочні вироби, які виробляються із простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода). На практиці державні адміністрації різних рівнів своїми адміністративними важелями впливають на рівень цін саме масових сортів (а не хлібобулочні вироби простої рецептури), які складають найбільшу питому вагу в обсягах виробництва підприємств та, відповідно, формують левову частку загального фінансового результату.  

В свою чергу, відшкодування підприємствам різниці між діючим розміром ціни на хліб та розміром економічно обґрунтованих витрат на його виробництво за рахунок коштів відповідних бюджетів, як це передбачено ст. 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення», не здійснюється.

При таких фінансових результатах підприємства не в змозі своєчасно проводити технічне переоснащення, що може призвести до аварійної зупинки виробництва. На жаль, на вітчизняному ринку не має можливості придбати якісне та енергоефективне обладнання, тому підприємства змушені виходити на іноземний ринок. З одного боку це зайвий тягар у вигляді додаткової курсової різниці на раніше укладені контракти, а з іншого вже нова вартість обладнання в перерахунку на гривні по нових контрактах. В умовах дефіциту обігових коштів  для закупівлі основної сировини та обладнання, підприємства галузі вимушені користуватися кредитами, при цьому кредити хлібопекарським підприємствам надаються не нижче ніж під 25-29% річних, що, в свою чергу, здорожує продукцію.

Протягом 2015року і на початку 2016 року констатується зростання цін на борошно, крім борошна, інших складових собівартості (сировина, паливо, електроенергія, транспортні витрати та ін.). Отже, відповідно до зростання витрат на виробництво об’єктивно складаються передумови для збільшення цін на хліб.

Жорстке державне регулювання цін на хліб негативно відображається і на рівні заробітної плати та плинності кадрів в галузі. Рівень заробітної плати працівників ВАП нижчий, ніж по промисловості. Між тим, промислові хлібопекарські підприємства забезпечують робочі місця, легально та вчасно виплачують заробітну плату, не мають заборгованості по розрахункам з бюджетом всіх рівнів і несуть відповідальність за безперебійне забезпечення свого регіону хлібом та при цьому гарантують високу якість продукції.

Станом на сьогоднішній день галузь потребує оперативного приведення рівня цін в регіонах на регульовані (масові) сорти хліба, які б забезпечували їх беззбиткове виробництво, у повній відповідності із  Законом України «Про ціни і ціноутворення». Встановлення цін на хліб з урахуванням економічно обґрунтованого рівня рентабельності на першому етапі лібералізації ринку хліба зменшить розбіжності в цінах на аналогічні види продукції в регіонах, яка сягає нині 20-50%. Зростання цін на хліб при цьому не призведе до погіршення соціального забезпечення населення. При підвищенні цін на хлібобулочні вироби на 10% по підприємствах лише ВАП до бюджету додатково надійде 25 млн. грн., які можна спрямувати на адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення.

В Києві працює мережа фірмових кіосків, де всі пересічні покупці можуть придбати 3 види хлібобулочних виробів за фіксованими цінами, що значно нижчі від роздрібних цін на масові сорти хлібобулочних виробів в торгівельних мережах міста.Останні роки Всеукраїнська асоціація пекарів неодноразово зверталась до центральних органів влади з пропозиціями щодо оновлення законодавства,  створення прозорих «правил гри» для всіх учасників ринку та механізмів стимулювання легального виробництва. В листі від 20.10.2015р. до Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра агропромислового комплексу України  та Голови Антимонопольного комітету України ми просили сприяння щодо відміни Постанови Кабінету Міністрів України  від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін» (із змінами).

В листі-відповіді Міністерства агропромислового комплексу України від 02.12.2015р. №37-32-1-15/19659 повідомляється, що міністерством без зауважень погоджений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Проектом постанови передбачається відміна прямого державного регулювання цін на продовольчі товари шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності та декларування оптово-відпускних цін виробників. Ціни регулюватимуться лише встановленням граничних торговельних надбавок (націнок) та постачальницько-збутових надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості ) на деякі продовольчі товари.

Але, на жаль, вищевказана постанова Кабінету Міністрів знята з розгляду.

Враховуючи, що реалізація повноважень місцевих органів виконавчої влади в частині регулювання цін на хліб призвела до збиткової роботи більшості підприємств галузі, порушення норм Закону України «Про ціни і ціноутворення», значного діапазону цін на аналогічні види продукції без врахування соціально-економічного стану регіону (зокрема, рівня доходу населення і рівня цін на хліб), з метою збереження галузі та забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба і, відповідно, соціальної стабільності в країні, Всеукраїнська Асоціація Пекарів (ВАП) звертається до Вас з питання сприяння  у запровадженні невідкладних заходів щодо дерегуляції хлібопекарської галузі та створення необхідних умов для її розвитку в Україні за законами ринкової економіки, просимо Вас розглянути наші пропозиції:

- сприяти прискоренню прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», що дасть можливість привести ціни на хлібобулочні вироби у відповідність до фактичних витрат на їх виробництво, а це в свою чергу дозволить підприємствам галузі проводити технічне переозброєння, переглядати заробітну плату працівників, що збільшить суму податків до бюджету держави. Додаткові кошти можна направити на адресну допомогу малозабезпеченим громадянам (додаток №3);

- перейти від цінового регулювання хлібобулочних виробів на адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення;

- налагодження місцевими органами влади обліку всіх підприємств, які займаються виробництвом та реалізацією хліба та хлібобулочних виробів;

- створити такі інструменти систем моніторингу і контролю з боку відповідних державних органів, щоб зобов'язати всіх без винятку виробників дотримуватися вимог податкового законодавства, офіційної зайнятості найманих працівників, вимог законодавства у сфері безпеки та якості харчових продуктів, проведення належного лабораторного контролю та маркування продукції;

 - ініціювати розгляд питання щодо встановлення єдиної схеми ведення бізнесу та єдиних правил формування цін на продукцію всіма хлібопекарськими підприємствами, створити рівні умови конкуренції на ринку шляхом забезпечення дотримання всіма виробниками вимог податкового законодавства, офіційної зайнятості найманих працівників, вимог законодавства у сфері безпечності і якості харчових продуктів, зокрема з урахуванням вимог систем контролю на виробництві (НАССР та інші), проведення належного лабораторного контролю, дієвих механізмів державної підтримки хлібопекарських підприємств.

Сподіваємося на Вашу підтримку у вирішенні поставлених питань, що забезпечить умови для ефективної роботи хлібопекарської галузі та гарантування соціального спокою в країні. Ми впевнені, що надані нами пропозиції дозволять створити прозорі конкурентні умови для всіх учасників хлібного ринку, дадуть можливість підприємствам розвиватися, збільшувати доходи від виробництва.

Просимо надати можливість хлібопекарській галузі працювати за законами ринкової економіки.

 Президент Асоціації                                                    Володимир Череда

 

 

Повернутися до списку новин